تبلیغات
در گذر عمر - ماجرای معافیت از زیر پرچم
 
خدایا به من زیستنی عطا کن که درلحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ایی که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم ومردنی عطا کن که بر بیهودگی اش

ماجرای معافیت از زیر پرچم

نوشته شده توسط :رجبعلی جعفری وایقان
دوشنبه 13 خرداد 1392-04:25 ب.ظ

ماجرای معافیت از زیر پرچم

 روز دهم صبح بعداز صبحانه همه را در محوطه پادگان جمع کردند ابتدا فرمانده پادگان شروع به سخنرانی کرد دررابطه با اتفاقات که در پادگان افتاده بود اعم از دعوا وفرار وبعد راجع به جشنهای 2500ساله شاهنشاهی وتوضیح داد که بخاطر اینکه امسال مصادف با جشنهای شاهنشاهی ابلاغ شده که عده ای زیادی را معاف خدمت از زیر پرچم کنند ودستور داد افراد را بادسته های پنجاه نفری تقسیم کنند استوارها وگروهبانها خیلی زود گروهای پنچاه نفری راپشت سرهم چیدن وسپس فرمانده پادگان دستور داد دسته جات دو گروه شده و از هم فاصله بگیرند وبلا فاصله با دست راست گروه سمت راست را معاف اعلام کرد که منهم در گروه سمت راست بودم وگروه سمت چپ را بلافاصله به سه شماره بردند داخل آسایشگاه دربها را بستند .

در اینجا مطرح کردن نکته ای خالی از لطف نیست صبح زود روزدهم که از خواب بیدار شدیم یکی از بچه ها بنام حسین که کارگر کفش ملی بود کفش خودرا که کفش تابستانی ونوبود به زور با کفشهای من عوض کرد وشروع کرد به گریه کردن وقتی علت گریه راپرسیدم جواب داد که شب خواب دیده بود رستم پهلوان شاهنامه باگرزش به سراو زده وتعبر می کرد که او سرباز خواهد بود وچنان شد، که او در گروه سمت چپ افتاد وسرباز شد امیدوارم هر کجا که باشد در پناه خداوند بزرگ باشد .

بعداز اعلام معافیت خدمت از زیر پرچم اولین کاررا که انجام دادم کاسه ای که از فروشگاه پادگان برای صرف غذا خریده بودم بعلت نداشتن جا ومکان مثل کنه به من چسبیده بود ودرهمه جا همراه من بود شکستم واز شرش راحت شدم،وهمه کسانیکه با من معاف شده بودند خوشحال وشادبودیم، بلافاصله فرمانده پادگان به دیپلمه ها یکه مثل ما بلا تکلیف بودند دستور داد که برگ معافیت به افراد معاف شده صادر کنند که دراین میان آقای حسن زمانی یکی از همشهر یهای خوش ذوق وبذله گو که بارفتار خوبش خیلی هارا شیفته ای خودش کرده بود نیز دیده می شد ،بطوریکه شام ونهارش را دیگران توی صف می گرفتند وومی آوردند و توی آن روزهای بلا تکلیفی همه را با تعریف لطیفه سرگرم می کرد. بعد از ظهر آن روز خبر رسید که گارد شاهنشاهی سرباز می خواهد همه را به صف کردند چند نفرآمدند وعده ای انتخاب کردند وبردند ونزدیک غروب بود افراد معاف شده را سوار اتوبوسها کردند ومنتظر حرکت اتوبوسها بودیم که خبر رسید که پادگان عجب شیر سرباز کم آورده همه را از اتوبوسها پیاده کردند وعده ای زیادی را با خودشان بردند من که دل تو دلم نبود وبالاخره  ساعت 8شب مجدداً بقیه را سوار اتوبوسها کردند وراه افتادن باز هر اتوبوس یک استوار ویک گروهبان افراد را همراهی می کردند ساعت 12شب اتوبوس ما به تبریز رسید چند نفر از بچه مثل من خانواده هاشون در اطراف تبریز بودند که خانواده ها نگران بچه هاشون بودند جلورفتیم به استوار گفتیم که مارا در تبریز پیاده کند ولی ایشان اصرار داشت که مارا در محل اعزام پیاده کند بعداز کلی التماس اوراضی شد وبه راننده دستور داد که ما رادر چهارراه شهناز پیاده کند پنج نفر پیاده شدیم رفتیم به یک مسافر خانه کلی در زدیم تا صاحب مسافرخانه درب را باز کرد ابتدا می گفت نمی تواند ساعت یک نصف شب  که همه مسافرها خوابیده اند مارا در داخل  مسافرخانه راه دهد  بعد ازکلی خواهش وتمنا مارا به انتهای راه رو به یک اتاق راهنمایی کرد ومن بعداز ده شب توانستم در رختخواب سر به بالش بگذارم وراحت تا صبح بخوابم  بعداز اینکه از مسافرخانه خارج شدیم از بقیه خدا حافظی کردم رفتم از دفترچه حساب در گردش بانک صادرات پولی را که پس انداز کرده بودم برداشت کردم مقداری سوغاتی ویک جعبه شیرینی خریدم روانه وایقان شدم وقتی بخانه رسیدم پدر ومادرم وتمام افراد خانواده از دیدن من خیلی خوشحال شدند ومن چند روزی پیش آنها ماندم وچون نذر کرده بودم اگر معاف شوم  به همراه مادرم به پابوس امام رضا مشرف شویم ابتدا بلیط برای تهران گرفتم ویک روز بعد بطرف مشهد حرکت کردیم وچون هنوز هم بعضی موقع دلم بسوی دختر سرنوشت ساز پر می کشید در هنگام غروب خورشید به دشت گرگان رسیدیم ومن حالت غروب کردن خورشید که دیدم یک باره منقلب شدم وبد جوری آشفته شدم بخاطر دارم وقتکه هوا کاملاً تاریک شد عده ای در اتوبوس از جمله مادرم بخواب رفته بودند ولی در دل من طوفان بپابود که این ابیاد به ذهنم خوطور کرد

                               شبانگاهان رسیدیم دشت گرگان                                  غروب بود آفتاب با چشم گریان

                              چو گلها گریه ای خورشید ودیدند                               پریشان حال شدند پژمرده گشتند

                             به خفتند بعداز آن تا صبح     دیگر                              پریشان   گشته اند     تاروز دیگر

                            همه اش  امید بر خورشید   داشتند                              همه اش شور وامید دردل داشتند

                            که تا روز  دیگر  خورشید      برآید                             بیایند    بلبلان      نغمه     سرآیند

                             پس از آن این دل من بی قرار شد                             بیاد  بی   وفا آن    دلبرم    شد

                            همه خفتند ومن با        بی       قراری                         بیاد گل روخان  بودم    سحر  شد 

                            تو بودی   جعفری   غافل         زدنیا                             بهار بگذشت وعمرت   هدر   شد

روز بعد به مشهد مقدس رسیدیم نزدیک حرم یک اتاق کرایه کردیم وبعد ازآن به زیارت رفتیم جایکه هر دل شکسته درمان می شود چند روزی در جوار حرم امام رضا ودرکنار مادرم که خیلی خوشحال بود سپری کردم وقتی از مشهد برگشتیم یک شب در خانه برادرم که آن زمان در شبستر سکونت داشت ماندیم وفردای آنروز به طرف وایقان خانه خودمان رفتیم وقتی زنگ خانه را زدیم اول کوسفندی که برای معافیت از سربازی وبرگشت از مشهد پدرم تهیه دیده بود قربانی کردند وبعد از اینکه از خون کوسفند ردشدیم وارد خانه  شدیم نشتیم  همسایه ها  یکی بعداز دیگری به دیدن ما می آمدند  تقریباًهمه اهل محل آمدند بجز عمو منکه جای آنرا کاملاً خالی دیدم تصمیم گرفتم به دیدنش بروم ساعت چهار بعداز ظهر بود رفتم خانه عمووارد حیاط شدم هرچه صدا زدم جواب نشنیدم در اتاق را باز کردم دیدم عمو در کوشه اتاق نشسته بود از دیدن من خیلی خوشحال شد بعد از چند دقیقه شروع کرد به شکایت کردن از اینکه به من کسی سر نمی زند آخر بعد از اینکه از زنش جدا شده بود  دچار افسردگی وگاهی نیز اختلال حواس پیدا کرده بود واز مردم دوری می کرد زندگی او خلاصه شده بود در کنج خانه نشستن وسیکار کشیدن بچه نداشت مادرم غذا می پخت ومی برد بعضی موقع می خورد وبعضی موقع با بد اخلاقی غذارا پس می داد آنروز بعد از گفتگو با عمو هرچه اصرار کردم که به خانه ما بیاید قبول نکرد ،برگشتم خانه ذهنم در گیر تنهای عمو م بود خیلی ناراحت شدم  وپس از چندروز برگشتم تهران بااین امید که هنوز خانه اجاره ای پابر جااست چراکه من اجاره یک ماه را به صاحب خانه داده بودم و بیست روزبیشتراز آن تاریخ نگذشته بود وقتی عصر به منزل رسیدم اسباب واثاثیه ی خودرا در راه پله پشت بام دیدم واتاق را اجاره داده بودند وقتی از زن صاحبخانه علت آنرا سوال کردم با عذر خواهی گفت ما فکر کردیم تو سرباز شدی جواب دادم منکه کرایه یک ماه را به شما داده بودم حالا که اینطوری فکرکردین یا اتاق را خالی کنید ویا برایم اتاق کرایه کنید ،شب صاحبخانه آمد وگفت امشب مهمان ما هستی فردا برایت اتاق پیدا می کنیم فردایی آنروز از طریق بنگاه در کوچه ابوالقاسم شیرازی یک اتاق اجاره کردم واسباب کشی کردم ومجدد برای کار پیش آقای خدامی رفتم ومشغول شدم یادش بخیر درآن منزل تا سال 1352 نشستم صاحبخانه اهل ساوه فراش مدرسه بود وچهار پسر وسه دختر داشت خانم او زن مهربان وخیلی خوش قلب وجزوسادات بود خاطرم است که آشپزخانه آنها در زیر زمین حیاط بغل اتاق من قرار داشت واو همیشه به من یادآور می شد هر موقع بخواهی غذا درست کنی از اجاق گاز استفاده کن چراکه آن ایام هر کی مجرد بود اول طی می کردند که فقط حق استفاده یک شعله لامپ 100وات را داری نه ضبط ونه اتوبرقی ونه چیزی دیگر ولی آن خانم اکثراً شبها برایم غذای گرم می آورد ومرا شرمنده می کرد تا اینکه

نظرات() 


Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 09:00 ق.ظ

Amazing lots of fantastic facts.
cialis mit grapefruitsaft cialis kamagra levitra cialis generico in farmacia prezzo cialis a buon mercato cialis ahumada cialis venta a domicilio cialis online holland when can i take another cialis cialis side effects cialis 10mg prix pharmaci
http://cufusle.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:14 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff.
non 5 mg cialis generici dose size of cialis cialis per paypa dosagem ideal cialis cialis dosage recommendations il cialis quanto costa cialis generico online where to buy cialis in ontario only best offers cialis use generic low dose cialis
http://elchanka.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:17 ق.ظ

Fine facts. Appreciate it.
cialis taglich cialis y deporte we choice free trial of cialis cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis india cialis 100mg cost cialis generic tadalafil buy free cialis cialis 20 mg cut in half cialis coupons printable
Cialis canada
جمعه 31 خرداد 1398 09:02 ق.ظ

Very good material, Kudos.
cialis sicuro in linea comprar cialis navarr canada discount drugs cialis generic cialis buy cialis online canadian cialis cialis reviews click here to buy cialis cialis kamagra levitra viagra or cialis
http://otcymil.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:26 ب.ظ

You said that effectively.
cialis prezzo al pubblico cialis 10 doctissimo cialis rezeptfrei sterreich cialis sale online purchase once a day cialis only now cialis for sale in us we like it cialis soft gel prezzo di cialis in bulgaria viagra or cialis cialis online nederland
http://tioculqui.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:05 ب.ظ

You actually mentioned that very well.
acquisto online cialis cialis usa cost cialis 10mg prix pharmaci cialis daily reviews tadalafil generic buy cialis online legal low cost cialis 20mg cialis pills we choice cialis pfizer india cialis for sale south africa
http://pradliepo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis for bph cialis arginine interactio cialis side effects dangers cialis 20 mg cost safe site to buy cialis online when will generic cialis be available click here cialis daily uk interactions for cialis we like it cialis price cialis professional yohimbe
http://festpopma.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:03 ق.ظ

You expressed it superbly!
viagra cialis levitra viagra or cialis cialis tablets australia buy cialis online legal preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg para diabeticos we recommend cheapest cialis how to buy cialis online usa achat cialis en europe cialis per paypa
http://tomsdake.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:11 ب.ظ

Very good forum posts. Kudos!
cialis from canada tesco price cialis free cialis generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse cialis without a doctor's prescription wow cialis tadalafil 100mg cialis canadian drugs canadian cialis cialis 5mg prix
cialis online holland
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:27 ق.ظ

Truly plenty of amazing info!
online prescriptions cialis get cheap cialis cialis alternative generic cialis soft gels cialis authentique suisse generic cialis review uk buy generic cialis cialis tadalafil price cialis best look here cialis cheap canada
http://riewinle.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:37 ق.ظ

Cheers. Good information!
acheter du cialis a geneve canada discount drugs cialis cialis flussig il cialis quanto costa prescription doctor cialis canadian drugs generic cialis cialis coupon cipla cialis online cialis prezzo al pubblico cialis kaufen wo
is there generic for cialis
شنبه 25 خرداد 1398 07:48 ق.ظ

Awesome postings. Regards.
weblink price cialis cialis tadalafil dose size of cialis cialis generika cialis generic tadalafil buy are there generic cialis prix de cialis non 5 mg cialis generici buy cialis online legal free generic cialis
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 05:41 ب.ظ

Truly a good deal of excellent knowledge.
ou trouver cialis sur le net tadalafil 5mg cialis 20 mg cost canadian cialis buy name brand cialis on line acquistare cialis internet cialis prezzo in linea basso trusted tabled cialis softabs order cialis from india low dose cialis blood pressure
cialis muscle pain
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:09 ب.ظ

Wow loads of valuable knowledge.
cialis sale online purchasing cialis on the internet cialis 5mg prix cialis australia org comprar cialis 10 espa241a cialis herbs cialis with 2 days delivery i recommend cialis generico cialis 30 day sample viagra or cialis
http://landchlecim.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Wow lots of valuable material!
cialis online nederland import cialis cialis cipla best buy tadalafil acquistare cialis internet preis cialis 20mg schweiz cialis sans ordonnance 5 mg cialis pharmacie en ligne cuanto cuesta cialis yaho estudios de cialis genricos
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:32 ق.ظ

Awesome posts. Kudos.
cialis without a doctor's prescription achat cialis en itali enter site 20 mg cialis cost tadalafilo generic cialis in vietnam cost of cialis cvs miglior cialis generico cialis 20 mg best price cialis vs viagra calis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:54 ب.ظ

Reliable tips. Cheers!
we recommend cheapest cialis purchase once a day cialis cialis generic cialis 5mg prix the best site cialis tablets how to purchase cialis on line how does cialis work canada discount drugs cialis cialis generico in farmacia buy brand cialis cheap
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:55 ق.ظ

Cheers. Lots of info!

trust pharmacy canada canadian online pharmacies legitimate online pharmacies india canadian pharmacy viagra canada drugs canadian pharmacies that are legit online pharmacy canada drug pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies that are legit
buy cheap cialis in canada
جمعه 16 آذر 1397 12:52 ب.ظ

Kudos, Ample forum posts!

brand cialis generic link for you cialis price look here cialis cheap canada non 5 mg cialis generici ou trouver cialis sur le net buy generic cialis cialis therapie cialis tablets click here to buy cialis legalidad de comprar cialis
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:41 ب.ظ

Good info. Cheers.
cialis 20 mg where do you buy cialis cialis canada on line enter site very cheap cialis click here take cialis dose size of cialis cialis generico lilly cialis 5mg billiger cialis generico online cialis taglich
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Many thanks. Wonderful stuff!
cialis generico postepay price cialis per pill cialis 5 mg funziona cialis 5 mg funziona cialis pas cher paris canadian drugs generic cialis tadalafil tablets cialis reviews cialis 05 cialis generika
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 07:40 ب.ظ

Effectively expressed without a doubt. !
200 cialis coupon viagra or cialis side effects of cialis cialis 20 mg best price trusted tabled cialis softabs venta de cialis canada purchasing cialis on the internet cialis pills boards order cialis from india generic cialis pill online
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 08:40 ق.ظ

Seriously loads of excellent info!
cialis sale online cialis dosage amounts cialis with 2 days delivery cialis 5 mg effetti collateral trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg schweiz cialis online cost of cialis cvs cost of cialis per pill generic cialis pro
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:47 ب.ظ

Factor well regarded!!
prezzo cialis a buon mercato precios cialis peru canada discount drugs cialis cialis online brand cialis nl cialis generico generic cialis levitra cialis for sale trusted tabled cialis softabs cialis for sale south africa
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 08:16 ق.ظ

Cheers! Good stuff.
side effects for cialis cialis sale online venta de cialis canada cialis side effects how much does a cialis cost cialis online deutschland preis cialis 20mg schweiz get cheap cialis how does cialis work online prescriptions cialis
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:18 ب.ظ

Amazing loads of awesome material!
generic cialis pro tadalafil 10 mg precios cialis peru cialis daily dose generic purchase once a day cialis chinese cialis 50 mg cialis pills only here cialis pills cialis canada effetti del cialis
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Good content. Thanks.
when can i take another cialis cialis dosage cialis australia org cialis 20 mg best price viagra cialis levitra cialis reviews cialis 20 mg cost venta de cialis canada we use it cialis online store costo in farmacia cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:30 ب.ظ

Very good tips. Appreciate it!
200 cialis coupon try it no rx cialis effetti del cialis sublingual cialis online cialis rckenschmerzen cialis prices how to buy cialis online usa low cost cialis 20mg click now buy cialis brand cialis online
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:22 ق.ظ

Factor clearly used!!
viagra vs cialis vs levitra walgreens price for cialis cialis uk tesco price cialis cialis 10 doctissimo cialis side effects dangers cialis australian price prezzo cialis a buon mercato only best offers 100mg cialis cialis coupons
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:04 ب.ظ

Appreciate it, Numerous info.

cialis side effects dangers enter site 20 mg cialis cost generico cialis mexico cialis dosage amounts we use it cialis online store only here cialis pills cialis daily cialis 5mg prix callus we use it cialis online store
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox